Top

Etil Glikol Asetat

Görünüş:
 Etoksietil asetat, 98 +% Hafif bir kokusu olan renksiz sıvı.

Kararlılık: Kararlı. Yanıcı. Güçlü oksitleyici ajanlar, güçlü asitler, güçlü bazlar, nitratlar uyuşmaz.

Toksisite: ORL-RAT LD50 2900 mg kg-1, SKN-MHK LD50 10500 mg kg-1, IPR-MUS LD50 1420 mg kg-1

Güvenlik: TEHLİKE: YANICI, narkoz, tahrişe neden olur

Eldiven, gözlük, iyi havalandırma.

İlkyardım: Göz: hemen Cilt sulayın: Solunum desteği Swallow: Su derhal Nefes fışkırma derhal tıbbi yardım

Pozlama Rotalar: Solunduğunda, cilt yoluyla emilim, yutma, deri ve / veya göz teması

Belirtileri: Tahriş, gözler, burun, kusma, böbrek hasarı, felç, hayvanlarda: üreme, teratojenik etkileri

Hedef Organlar: Gözler, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, üreme sistemi, hematopoetik sistem

Geçimsizlikler ve Reaktivitesi: Nitrat, kuvvetli oksitleyiciler, alkaliler ve asitler

Kişisel koruma ve Sanitasyon: Deri: Deri teması Gözler önleyin: Göz temasından yıkayınız önleyin: Kontamine Kaldır zaman: Islak olduğunda veya kontamine değiştir.