Top
SODYUM HİPOFOSFİT

Özellikleri ve Kullanım Alanları

Suda çözünür. Higroskopiktir. 200 oC’de dekompoze olur. Sodyum hipofosfit, bir çok ilaç formülasyonlarında kullanılır. Metal kaplamacılık için bilinen bir indirgeme ajanıdır. Nikel kaplama çözeltilerinin kritik bir bileşenidir. Polimerlerin renklerini kaybetmelerini engeller. Ayrıca sodyum hipofosfitle aynı uygulamaya sahip, sodyum hipofosfor asidinin üretimi için kullanılır.