Top
Ürün Tanımı ve Kullanımı
Basit bir kimyasal bileşik olan Sodyum Klorür (NaCl) diğer adıyla YEMEK TUZU yani RAFİNE TUZ yüz yıllardan beri insanlar için büyük bir önemi olan bir gıda maddesidir. TUZUN önemini artıran en büyük özeliği de tarih öncesi zamanlarda besin maddelerini uzun süre saklamak için TUZU koruyucu madde olarak kullanmalarından gelmektedir. Eski zamanlarda et balık gibi besinler TUZUN içinde kurutulup saklanarak bunların bozulması engellenmiştir. Tuz insan dahil tüm canlıların besin kaynaklarındandır ve ticari bakımdan da önemli bir maddedir. Dünyanın her yerinde rastlanabilen SOFRA TUZU tarih boyunca önemli bir ihtiyaç ve ticaret maddesi olmuştur.


 • Süper İri Kristal Tuz
 • İri Kristal Tuz
 • İnce Kristal Tuz
 • Kristal Tuz
 • Fırın Tuzu
 • Pudra Tuzu
 • Rafine Tuzlar
 • Rafine Pudra Tuzu
 • Rafine Sanayi Tuzu
 • Rafine Gıda Sanayi Tuzu
 • Rafine Tablet Tuzu
 • Rafine İyotsuz Gıda Tuzu