Top

Limon sarısında ametal, yalın Katı cisimdir (flowchart symbol akış çizeneği S Olan Kimyasal Bir elementtir). KÜKÜRT Doğada Yaygın Olarak bulunan Bir elementtir (yer kürenin% 0,06 'sini oluşturur). Özellikle en Önemli Kükürt yataklarının yer Aldığı Sicilya, Louisiana ve Japonya'da Eski volkanların yakınında, alçı taşı ya da kireç taşı katmanları arasinda Doğal Halde bulunur. Çoğunlukla metallerle Birleşmiş Olarak görülür, demir, bakır, Kurşun, ve cinko sülfürler, met Metallerin en Önemli cevherleridir Kalsiyum sülfatı ya da baska deyişle alçıtaşını saymak gerekir.

Doğada Çeşitli Bileşikler Halinde bulunan KÜKÜRT Dahilen Hafif laksatif Olarak KULLANILIR. Distan sürüldüğü zaman (losyonlar, merhemler) asalakları öldürücü seboreyi giderici ve keratin eritici nitelikler Gösterir. Pek ÇOK maddelerin moleküllerinde Bir ya da bircok KÜKÜRT Atomu bulunur. Kükürdün varlığı met maddelere sülfamitler örneğinde oldugu Gibi bakteri öldürücü Özellikler kazandırır.

KÜKÜRT gidermek Bir maddeyi bileşiminde bulunan KÜKÜRTTEN ya da Bir sülfürden arındırmak (dökme demirde bulunan Kükürt kireç ferromanganez ya da sodyum karbonat katılarak giderilir). Kükürt sütü Bir asidin hiposültid Üzerine etkimesi Sonunda olusan kolodal Kükürt asıltısıdır. Çubuk Kükürt, silindir biçiminde dökülmüş kükürttür.

Hidrojenle Kükürt giderme Bir benzinin Bir mazotun kükürdünü Bir katalizör Eşliğinde gidermek for hidrojen Kullanan Arıtma yöntemidir. Kükürt taşı Asiri şaraplarda duyulan Hosa gitmeyen taddır kükürtlenmiş derecede.

Kükürt, antikçağda bilinen Dokuz yalın cisimden biriydi. Kükürdün Kimyasal Bir elemanı oldugu 1777'de Lavoisier'dan Ortaya attı. 1810'a Doğru Gay Lussac Ile Thenard Tarafından Gerçekleştirilme Deneysel Olarak Doğrulandı. Kükürt tatsız, Kokusuz Bir katıdır, isi ve elektriği Iyi iletmez. Sıcak suya Bir parça Kükürt atıldığında Hafif çatırtılar Çıkar ısıtıldığında 113 ° dereceye Doğru eriyerek public sarı Bir liquid vegbigb, met liquid Daha yüksek sıcaklıkta ağdalı Bir kıvama erişerek esmerleşir. 220 ° dereceye Doğru kararır ve akışkanlığını yitirir. Ve daha sonra akışkanlığını Yeniden kazanmasına Karsin rengini Korur 446,6 ° kaynar buharının yoğunluğu sıcaklığa gore degısır derecede. Kükürt molekülündeki atom sayısının değiştiğini de Gösterir. Suda çözünmemesine karsin benzende hafifçe çözünür AMA en Önemli çözücüsü karbon sülfürdür.

Ve Kükürt Kimyasal Olarak oksijenle bircok benzerlik Gösterir bileşmelerde oksijenin Yerine GEÇER. Ama daha az elektronegatifdir, Metaller, oksijenle oldugu Gibi Kükürt buharında yanarak sülfürleri meydana getirir. Nitekim demir talaşı ve kükürt çiçeği hafifçe ısıtıldığında akkor hale gelerek yapay demir sülfürüne dönüşür. Kükürt oksijen ve halojenlere karsı elektropozitiftir.

Kükürdün bircok kullanım Alanı vardir. Ham kükürdün Büyük Bölümü, Kükürt Dioksit Gazi sülfürik asit, karbon sülfür, tiyosülfat vb. kullanılır üretiminde. Arı Kükürt, kara barut ve havai fişeklerin bileşimine girer. Kükürtten ayrıca kibrit Yapımında, kauçuğun kükürtlenmesinde, ebonit üretiminde yararlanılır. Ayşe aralarda bağlarda külleme hastalığına Görülen karsı Yapılan kükürtleme Ile deri hastalıklarının tedavisinde kullanilan pomat ve şampuanların hazırlanmasında kükürtten yararlanıldığını özellikle belirtmek gerekir. Kükürt Dioksit, amfizemin ve süreğen bronşitlerin oluşumunda Önemli rol Oynar, Çocuklarda Solunum hastalıklarının sayısını artırır. Bitkilerde oldukca kısa Süreli temaslarda yaprak nekrozlarına hacimdeki Olur. Daha düşük yoğunlukta, ama daha Uzun Süreli temaslarda metabolizma etkinliğinde Azalma Yapar.

Kükürt, hem dahilen hem de haricen kullanilan Bir halk ilacıdır. Uyuz ve egzamada mangal külüyle Karıştırılan Kükürt, zeytin yağıyla pomat yapılarak hasta Yetersiz bölgeye sürülür. Alerjiye karsı toz Kükürt, leblebi unu ya da balla karıştırılarak hastaya yedirilir. Yanıklarda Bir mührü Kükürt kireçle karıştırılıp pomat haline getirilerek deriye sürülür. Kulak hastalıklarını sağaltmak for, çocuk düşürmek Içinde kullanılır. Anadolu'nun bazi yörelerinde hayvan uyuzunda ve Hayvanların mide Bağırsak parazitlerini düşürmek üzerede dahilen Kükürt kullanılır.

Kükürt ve İnsan Vücudu

Kükürt Minerali 'nin Görevi: Bağ Dokusu, deri, tırnak Üretimi, kan şekeri seviyesinin kontrolu, vucudun zehirlerden Temizlenmesi, safra üretimi.Sağlıklı saç, cilt ve tırnaklar for gereklidir. Oksijen dengesinin muhafazasına git yardımcı Olur, bu da beyin fonksiyonları for ÇOK önemlidir. Sülfür bilinçaltı mesajları, bilinçaltı zamanda B-Grubu vitaminlerinin işlevlerini Yerine getirmesine ve karaciğerde safranin salgılanmasına git yardımcı Olur.

Kükürt Yatakları

Kükürt, Doğada bol bulunan elementtir Bir; taş kürenin% 0,06 'sini oluşturur. Özellikle en Önemli Kükürt yataklarının yer Aldığı Sicilya, Luisiana ve Japonya'da Eski volkanların yakınlarında, alçı taşı, kireç taşı katmanları arasinda Doğal Halde bulunur. Türkiye'de Keçiborlu'da Etibank Tarafından Gerçekleştirilme kapatılan Ocaklar 2.008 yilinda Tekrar açılmıştır.

Kükürt Izotopları

Kükürtün 23 bilinen izotopları vardir. Bunların çoğu yerin epey dördü kararlıdır: 32S (% 95,02), 33S (% 0,75), 34S (% 4,21), ve 36S (% 0,02). 35S Dışında, kükürtün Radyoaktif izotopları oldukca kısa ömürlüdür. 35S atmosferde 40Ar'un kozmik ışınlarla parçalanmasıyla oluşur. Bunun yarılanma Süresi 87 gündür. Bir Sonraki Uzun Ömürlü radyoizotop, 170 Dakikalık Bir yarılanma Süresi ile, Kükürt-38'dir. Yarılanma Süresi 200 nanosaniye Ile en kısa Ömürlü radyoizotop, Kükürt-49'dur.