Top
Görünümü : Beyaz toz/kristal halindedir.
Kimyasal Adı : Şili güherçilesi
Kimyasal Formülü : NaNO3
Ambalaj Şekli : 25 kg. lık torbalarda
Özellikleri : E251 (gıda kodu)

Kullanım Alanları :
 

1.Sodyum nitratin anti mikrobiyal özellikleri gıda koruyucu katkı maddesi olarak kullanımını sağlar.
2.Potasyum nitrat gibi sodyum nitrat da gıdada özellikle et, et ürünleri ve balıklarda karakteristik lezzet, renk özelliklerini vermek ve
mikrobiyal stabilitelerini sağlamak amacıyla kullanılan bir kürleme ajanıdır.
3.Tarım sektöründe en çok gübre olarak ya da gübre yapımına ek olarak kullanılır.
4.Havai fişek, barut ve diğer patlayıcıların yapımında kullanılmaktadır.
5.Faz değiştirici materyal olarak kullanılabilir. Endüstride ısı transferi uygulamalarında sodyum nitrattan faydalanabilir.
6.Metal sektöründe, çeliği temizlemede, alüminyumu dekapajlamada, fosfatlamada hızlandırıcı olarak kullanılır (metal işleme endüstrisinde
ısı transfer tuzlarının bileşeni olarak; çelik için mavileşme banyolarının hazırlığında)
7.Yapı sektöründe, çimento katkısı olarak kullanılır.
8.Cam sanayinde, üretilen camin kalitesini arttırmada ve cam işleme endüstrisinde emayeleme (mineleme) sırasında temizleme ve renk giderme
için;
9.Kimyasal laboratuarlarda nitrik asit ve diğer nitratlar ile nitritlerin hazırlanmasında da kullanılır. Sodyum nitrat sülfürik asit ile birleştiğinde
nitrik asit üretir. 
10.Beton katkısında genellikle priz hızlandırıcılarda kullanılan bir hammaddedir. Hava ile temas neticesinde bile çok çabuk bir şekilde nem
tutucu olup katılaşmaya meyillidir.