Top

 

Görünümü : Katı Granül,Beyaz 
Kimyasal Adı : Anionic Polyelectrolyte
Kimyasal Formülü : (NH4)2S2O8
Ambalaj Şekli : 25 Kg Polietilen Torbarlarda


Tanımı ve Kullanım Alanı    
Atıksu arıtma sistemlerinde koagülant (pıhtılaştırma) işleminden sonraki aşamada yumaklaştırma işlemini anyonik polielektrolit gerçekleştirmektedir. 
Kimyasal atıksu arıtma tesislerinde atığın cinsine bağlı olarak su ile çözelti yapılarak anyonik polielektrolit tatbik edilmektedir. Biyolojik arıtma proseslerinden kaynaklanan çamurun susuzlaştırılmasında kullanılan polimer çeşidir. İçme suyu ve Atıksu arıtmada, Kağit Endüstirisi, Petrol Endüstirisi, Madencilik, Tarım, Tekstil, Kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır.