Top
Görünümü   :  Beyaz toz 
Kimyasal Adı :  2-Cyanoguanidine
Kimyasal Formülü 

: C2H4N4
Ambalaj Şekli  : 25 kg. lık torbalarda


Disiyandiamid
Kimyasal formülü C2H4N4 olan beyaz kristal toz yapısında olup soğuk suya göre sıcak suda çözünümü daha iyidir. Sıvı amonyak içinde de çözünebilirken eter,benzen ve kloroform içinde çözünmez. Düşük toksisiteye sahiptir. 
 
Üretim ve Reaksiyonlar
Guanamin benzen üretiminde farklı reaksiyonlar ile elde edilebilmektedir. DCD asitler ile reaksiyonuyla  guanidin tuzları uygun ortam ve katalizörlerle üretebilir.  Disiyandiamit ve disiyandiamit reçine formaldehit reaksiyonuyla boya sabitleme maddesi üretimi gerçekleştirilmektedir.


Kullanım Alanları

Deri

Deri sektöründe selektif doldurucu boşluklu kısımlarını doldurur.

Tarım
Gübre yapımında, yanmazlık aprelerinde kullanılmaktadır.

Tıp 
Tıpta guanidin nitrat, sülfonamid, vb yapımında kullanılmaktadır.

Demir-Çelik
Bu sektörde çelik yüzey sertleştirici olarak kullanılmaktadır.