Top
Görünümü
Akışkan renksiz sıvı haldedir.  
Kimyasal Adı : Dimetil keton
Kimyasal Formülü : C3H6O, OC(CH3)2
Özellikleri
Çok iyi bir çözücüdür. Düşük kaynama noktasına sahiptir (56 oC). Oldukça yanıcıdır.
Ambalaj Şekli : 165 kg lık fıçılarda,800 Kg İbclerde,dökme
   

Kullanım Alanları         
Aseton, ketonlar sınıfının ilk üyesi, dimetil ketondur. Kapalı formulü C3H6O, kaynama noktası 56 °C'dir.Su, etanol ve eterle her oranda birleşir. Keskin kokuludur. Odunun kuru kuruya damıtılmasından: kalsiyum asetatın ısıtılmasından; teknikte izopropanolün bakır katalizörlerinden 250 °C'de dehidrojenlenmesinden; etanol ve su buharının 250 °C'de gaz fazında Fe2O3 katalizörlüğünde karışımından elde edilir. Aseton ile sodyum nitrozil prussiat bazik ortamda karıştırılırsa kırmızı çökelme olur, aseton saptanır. Önemli bir tepkimesi bazik ortamda elementel iyotla verdiği iyodoform oluşumudur.Sigaranın içinde bulunur.
1. Kozmetik sektöründe çözücü olarak kullanılır (oje çıkarıcı).
2. Boya sektöründe inceltici ve çözücü olarak kullanılır.
3. Sanayide çoğu kimyasal maddenin üretimi için kullanılır. Asetonun dünya üretiminin neredeyse yarısı methylmetacrylate üretiminde öncü olarak kullanılır. Sanayide ikinci ana kullanımı bisfenol A üretiminde kullanımıdır ki bisfenol A; polikarbonat, poliüretan ve epoksireçineler gibi çoğu polimerin ana bileşenidir.
4. Temizlik malzemesi üretiminde kullanılır. Çok iyi bir cam temizleyicidir.