Top
Kullanım Alanları
Evsel ve endüstriyel su arıtma işlemlerinde, elektronikte baskılı devrelerin üretilmesinde, çamur şartlandırma işlemlerinde, bakır aşındırma işlemlerinde, demir oksit pigmentlerinin üretiminde ve tekstil de (mordan olarak) kullanılmaktadır.
 
Depolama
Demir –3- Klorür depolamada lastik kaplı karbon çelik , Polietilen , PVC , PTFE türü plastik malzemeler ve FRP’den yapılmış tanklar kullanılabilir. 
 
Sağlık ve Güvenlik Şartları
Tam koruyucu elbise ile solunum cihazı kullanılmalıdır. Misk ve buharlarının solunmasından kaçınılmalıdır. Göz , cilt ve elbiseyle temas etmesi önlenmelidir. Kullanım sonrası yıkanılmalıdır. Cilt ve gözlere temas etmesi halinde 30 dakika süre ile bol miktarda su ile yıkanmalıdır. Buharlarını azaltmak için su spreyi uygulanmalıdır. Alan tamamen temizlenene kadar girişi kısıtlayın. Herhangi bir tehlikeye maruz kalmadan kaçağı kesmeye çalışın. Kum veya yanıcı olmayan bir madde ile karıştırılan atık daha sonra ortadan kaldırılmak üzere bir ambalaja konulur. Kirlenen alan su ile yıkanarak temizlenmelidir.