Top
Görünümü 

Beyaz toz haldedir. Higroskopiktir.
Kimyasal Adı : Barium chloride
Kimyasal Formülü : BaCl2
Özellikleri  
: Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.
Ambalaj Şekli : 25 KG Torba

BARYUM KLORÜR         

Baryum klorür ile Formül BaCl2 inorganik bileşiktir. Baryum klorür en yaygın suda çözünür tuzlardan biridir. Diğer baryum tuzları gibi toksik olan, alev bir sarı-yeşil bir renk kazandırır. Ayrıca, higroskopiktir. Baryum simgesi Ba olan kimyasal bir elementtir. Baryum elementinin atom numarası 56 olup, perdiyodik tablonun 6. sırasında ve 2. grubunda bulunur. 2. grupta bulunması özelliğinden dolayı Baryum bir toprak alkali metaldir. Baryum ilk defa 1774 yılında İsveçli kimyacı Cartl Wilhelm Sheele tarafından tanımlanmıştır. Baryum element halinde beyaz-gri metalik rengindedir fakat yüksek reaktivitelikten dolayı element halinde bulunmaz. Baryum ‘un hemen hemen bütün bileşikleri ise zehirlidir. Metalik Ba yakıldığında elma yeşili bir renk verir. Metalik halde saklanması çok zordur. Aktif bir element olduğu için su hava ve asitlerle kolayca reaksiyon verir. Toprak alkali grup içerisinde doğada en yaygın bulunan element Kalsiyum (Ca) dur. Bu sınıftaki metallerin özellikleri birbirine benzemesine karşın bilhassa Kalsiyum, stronsiiyum, Baryum diğerlerinden ayrılır. Bu üç element adi derecede suyu ayrıştırarak hidrojen açığa çıkarır ve hidroksit (OH) oluştururlar. Bu Hidroksitler de ısıtıldığında su kaybederek Oksit haline dönmektedirler. Karbonatları ısı karşısında kolay ayrışmasına karşın Baryum Karbonat (BaCO3) en zor ayrışanıdır. sülfatları suda hemen hemen hiç erimez. En sık bulunan ve en çok kullanılan Baryum kaynağı barit madenidir. Doğada sedimanter (tortul, çökelme ile) meydana gelmiş olarak bulunur. Denizlerin ya da suların taşımasıyla tabakalar meydana gelmiştir. Genellikle sıcak su çıkan bölgelerde görülür. 

Kullanım Alanları:

1. Sanayide deri, kauçuk, kumaş ve fotoğraf kâğıdı üretiminde sodyum sülfatla birlikte beyaz pigment ve dolgu maddesi olarak, ayrıca ışıl işlem banyolarında kullanılır.
2. Laboratuvarlarda sıklıkla sülfat iyonunun testi için kullanılır.
3. Endüstride kostik ve klor fabrikalarında tuzlu su çözeltilerinin saflaştırılması için kullanılır. Yine endüstride diğer baryum tuzlarının üretimi için kullanılır.
4. Pigment boya üretimi için kullanılır.
5.Kurşun,Gümüş,Çinko üretiminde kullanılır.
6. En son kullanım alanlarından birisi ise fren balatalarının altlık malzemesi olmasıdır.