Top
Görünümü  Beyaz kokusuz higroskopik tozdur. 
Kimyasal Adı Amonyak tuzu, nişadır
Kimyasal Formülü  NH4Cl
Özellikleri Suda kolaylıkla çözülür. Amonyum klorürün sulu çözeltisi hafif asidik özelliğe sahiptir.
        
1. Kuru pil ve bazı patlayıcıların yapımında,
 
2. Galvaniz sektöründe, kalay kaplamada, sıcak daldırma galvanizde flux hammaddesi olarak, 
 
3. Kozmetik sanayinde şampuan yapımında eğer surfaktan olarak ALS kullanılırsa, Amonyum Klorür şampuanı kıvamlaştırmak için kullanılır ve bazı temizleyicilerin üretiminde, 
 
4. Bazı soy metalleri (altın gibi) rafine etmekte / arıtmada,
 
5. Bazı sentetik yapıştırıcıları kurutmada,
 
6. Üre formaldehit reçinelerini sertleştirmede (MDF sektöründeki kullanımı) / Kontrplak yapıştırıcılarının yapımında.
Yonga levha/MDF üretiminde kullanılan hammaddeler ve yardımcı maddeler aşağıda verilmiştir.
Hammaddeler;
Odun  (kayın, kavak ve ladin
Pamuk sapı,
Üre formaldehit tutkalı
Polivinil asetat tutkalı,
Amonyum klorür (% 33’lük). (amonyum klorürün sulandırılarak kullanılması)

7. İlaç sanayinde Adjuvan olarak (Adjuvan: Bir reçetede yer alan ve diğer ilaçlara ait etkilerin ortaya çıkmasında yardımcı nitelik taşıyan madde), Öksürük şuruplarında Ekspektoran (balgam söktürücü) olarak, ve idrar söktürücü özelliği nedeni ile kullanılır.
 
8. Tekstil ve deri sektöründe, boyamada, baskıda ve pamuğu parlatmada,
 
9. Lehimlemede kullanılacak lehim taşı yapımında 
(Tuzun ayrışmasından meydana gelen amonyak (NH3) ve hidroklorik asit (HCl), metalin yüzeyinde hâsıl olmuş oksit tabakasını kaldırdığından metal, lehime müsâit hâle gelir.)
 
10. Yem sektöründe katkı maddesi olarak, Sığırların yemlerinde idrar taşını önlemede,  

E.İdrar Taşları
Su tüketimi azlığı, yemdeki kalsiyum - fosfor dengesizliği, vitamin A yetersizliği danalarda idrar taşlarına sebep olabilir. İdrar taşı problemi olduğu zaman yem ve su analizleri yapmak gerekir. Şamandıralı suluklar ile serbest sulama yapmak, yemdeki kalsiyum- fosfor dengesini ayarlamak, rasyona sodyum klorür ( tuz), amonyum klorür katmak idrar taşlarını önler.

11. Gübre yapımında kullanılır.

12. Maya yapımında katkı maddesi olarak kullanılır.

13. Bazı ülkelerde içki ve likör yapımında kullanılır.

14. Biyolojik uygulamalarda organizmaların mikrobiyolojik gelişmeleri için enerji kaynağı olarak kullanılır.

15. Gıda katkı maddesi olarak (Avrupa ve Amerikada hem tatlı, hem tuzlu olarak bilinen bir şekerleme türünün yapımında)