Top
Görünümü  : Renksiz, kokusuz, beyaz kristal 
Kimyasal Adı  : Amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid
Kimyasal Formülü  : H2NSO3H
Özellikleri   : Yavaş bir hidroliz ile suda çözünür. Asidik bir maddedir.
Ambalaj Şekli  : 25 KG Torbalarda

Sülfamik Asit 

Uçucu ve higroskopik değildir. Suda 20 oC’de 21,5 g/100g çözünür. Oda sıcaklığında ulu çözeltileri kararlıdır ancak sıcaklık yükselmesiyle hızlı bir hidroliz meydana gelir. Sülfamik asit çözeltileri diğer mineral asitlerine göre metallere karşı daha az koroziftir.

Sülfamik Asit Kullanım Alanları
1. Sülfamik asit en çok metal ve seramik gibi yüzeyleri temizlemede kullanılan temizlik maddelerinde bulunur.

2. Kireç ve pas sökücü üretimlerinde kullanılır.
3. Ayrıca takma dişleri temizlemekte kullanılan tabletlerde de bulunmaktadır.
4. Boyar madde ve pigment yapımında kullanılır.
5. Kâğıt endüstrisinde klor stabilizatörü olarak kullanılır.
6. Tarım ilaçlarında kullanılır.
7. En bilinen uygulamalarından biri de tatlandırıcı bileşikleri sentezlemede kullanılmalarıdır.