Top
Görünümü   :  Beyaz kristal katı toz
Kimyasal Adı  :  Sodium sulfate, Thenardite, sal mirabilis, mirabilite
Kimyasal Formülü  :  Na2SO4
Ambalaj Şekli  :  50 kg. lık torbalarda


Sodyum Sülfat

Sodyum Sülfat doğada çeşitli mineraller halinde bulunan nötral bir tuzdur. Doğada “Na2SO4” formülü ile gösterilen susuz sodyum sülfat (thenadrite) ve ile mirabilit veya Glauber tuzu denilen ve Na2SO410HDoğada bulunmasının yanı sıra bazı kimyasalların üretiminde de yan ürün olarak oluşmaktadır.

Doğada en çok göl sularında takriben % 50 Sodyum Klorür (NaCl) ve % 50 Sodyum Sülfat (Na2SO4) karışım halinde bulunur. Karışım halinde bulunan bu iki tuzun suda çözünürlükleri ve kristalleşme sıcaklıkları farklı olduğundan fiziksel olarak kolayca birbirinden ayrılırlar.

Kullanıldığı Sektörler
Sodyum Sülfat, başta deterjan olmak üzere kağıt, cam, tekstil boyama ve çeşitli kimyasal maddelerin üretiminde kullanılmaktadır.

Deterjan Sanayii 
En önemli kullanım alanı ise deterjan sanayiidir. Sodyum sülfat, toz granül ve katı deterjanların formüllerinde dolgu maddesi olarak bulunur. Deterjanlar ortalama olarak %16 civarında sodyum sülfat ihtiva ederler, ama bu oran bazı formüllerde %40'a kadar çıkmaktadır. Deterjanın üretiminde kullanılan sodyum sülfat oranı, deterjanın maliyetini ve beyazlatma derecesini etkilemektedir. Doğal sodyum sülfat ideal bir dolgu işlevine sahiptir, küflenmez, nötr ve ucuzdur. Seyreltici ve iyi akış özelliği sağlar, temizlenen kirin kolloidal özeliklerini kararlı kılarak deterjanın etkinliğini arttırır. Aynı zamanda micelle'in kritik konsantrasyonunu ayarlayıp gücü azaltarak en iyi yıkamanın gerçekleşmesini sağlar. Sodyum sülfat nötr,   diğer   katkı   maddeleriyle uyuşabilen, korozif olmayan, nerdeyse inert, zehirli olmayan ve çevreye zarar vermeyen bir bileşiktir. Çok saf ve beyaz olabilir buda deterjanı daha cazip kılar. Sodyum sülfatın en büyük kullanım alanı toz deterjan pazarıdır. 

Kağıt Sektöründe 
Kağıdın temel hammaddesi selülozdur. Sodyum Sülfat Selüloz imalatında, elyafın pişirilmesinde kullanılan en önemli kimyasal maddedir.

Cam Sektöründe 
Sodyum sülfatın cam hamurunun oluşturulmasında çok fonksiyonu vardır. Cam üretiminde % 3 oranında sodyum sülfat tüketilmektedir.

Tekstil Boyama
Tekstil boyanmasında boyanın kumaşa homojen biçimde geçmesini sağlamaktadır. 

Çeşitli Kimyasal Maddelerin Üretiminde 
Sodyum sülfat ayrıca potasyum sülfat, alüminyum sülfat, sodyum silikat, sodyum sülfür gibi kimyasalların üretiminde kullanılmaktadır.