Top
Kullanım alanı çok yaygın olan ve çok iyi bir DEZENFEKTAN olan SODYUM HİPOKLORİT sıvı halde temiz yeşilimsi sarı, sulu çözeltisinde kuvvetli KLOR kokulu bir kimyasaldır. Genellikle AKTİF KLOR oranı %15 - %16 lik sulu çözelti şeklinde ticareti (depolama, sevkiyat) yapılmaktadır. Sulu çözeltisine SIVI KLOR, ÇAMAŞIR SUYUHİPO, Ağartıcı, JAVEL SUYU temizlik maddesi denir. Sulu çözeltisi su kıvamındadır ve yeşilimsi sarı renktedir. Kullanım esnasında dikkatli olunması ve uygun ekipmanların kullanılması gerekmektedir. Formülü NaClO dur. SODYUM HİPOKLORİT genellikle sularda DEZENFEKTAN amaçlı ve değişik sektörlerde ağartıcı madde olarak kullanılmaktadır. ÇAMAŞIR SUYU yapımında, (su şartlandırma) su ve atık su arıtımında, tekstilde (ağartma işlemlerinde), suların klorlanmasında, dezenfektan olarak kağıt endüstrisinde kullanılır. Sodyum Hipokloritin teknik (spesifik ) özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kullanıldığı Yerler

SODYUM HİPOKLORİT genellikle sularda DEZENFEKTAN amaçlı ve değişik sektörlerde ağartıcı madde olarak kullanılmaktadır. ÇAMAŞIR SUYU yapımında, su ve atık su arıtımında, tekstilde (ağartma işlemlerinde), suların klorlanmasında, DEZENFEKTAN olarak kağıt endüstrisinde kullanılır.En yaygın olarak kullanılan su şartlandırma kimyasallarındandır.