Top
Özellikler
Dipropilen glikol, izomerik 1,2-dipropilen glikol eterlerinin karışımıdır. Suyla karışır bir solventtir. Ekstrakte edici ve kaplama ve boya, mürekkep endüstrisinde akış düzeltici ve sentezlerde başlatıcı maddedir. Dipropilen glikol, 1,2-propilen glikolün bir kondensasyon ürünüdürİzomerik 1,2-dipropilen glikol esterlerinin karışımıdır. Renksiz, su beyazı, düşük uçuculuklu, hemen hemen kokusuz bir sıvdır. Su ve bilinen organik solventlerle karışan, hiç karışmadığı yada kısmen karıştığı alifatik ve terpene hidrokarbonların haricindeki aromatik ve terpene hidrokarbonlarla karışır.  Yağımsı bir sıvıdır. Dipropilen glikol, dietilen glikol ve etilen glikolden daha az higroskopiktir ve etilen glikolden daha az uçucudur.

Suda serbest bir şekilde çözünür. Dipropilen glikol bazı solventler ve doğal maddelerle azeotrop karışımları oluşturur. Dipropilen glikol, shellac, Phtalopal®   PP, Suprapal®   AP,  selüloz nitrat ve hint yağı gibi reçineleri çözer. Polimerler ve yağda çözünen reçinelere karşı çok az, yada hiç solvent etkisi yoktur.

Kullanım Alanları
Baskı mürekkebi endüstrisinde solvent olarak, ıstampa mürekkepleri için solvent olarak, özel değerin sıcaklık ve atmosferik nemlilikteki dalgalanmalardan bağımsız olarak değişmez bir nem içeriğinin tutulmasına bağlı olduğu durumlarda nemlendirici olarak, hidrolik akışkanlarda bileşen olarak, deri endüstrisinde yardımcı olarak, su/yağ sistemlerinde çözücü olarak, ekstrakte edicilerde (örn; alifatik ve aromatik hidrokarbonların ayrılması için) katkı olarak, emülsiyon boyalar ve fırınlama bitişlerinde parlaklık ve akış düzeltici olarak çok düşük oranlarda, esterleşme, eterleşme gibi sentezlerde ara madde olarak (bu reaksiyonların ürünleri için uygulama örnekleri; plastikleştiriciler, hidrolik sıvı bileşenleri ve kaplama bileşikleri) kullanılmaktadır.

Depolama
Dipropilen glikol, metallerin çoğuna karşı harekete geçmez. Bu yüzden normal çelik tank ve konteynerlarda saklanabilir.