Top

Özellikleri:
Barit (BaSO4) baryum sülfattan oluşan bir mineraldir. Genellikle beyaz ya da renksizdir , bazen de sarı ve gri olabilir. Baryumun ana kaynağıdır. Işıma yapan şekline bazen Bologna Taşı da denir.

Barit genellikle kireçtaşlarındaki kurşun - çinko damarlarında, sıcak kaynak yataklarında ve hematit cevheriyle birlikte oluşur. Sıklıkla anglesit ve selestit mineralleriyle birlikte bulunur.
Barit ismi Yunanca βαρύς (ağır) sözcüğünden türetilmiştir. Mohs sertliği 3. Kırılma indeksi 1,63. Özgül ağırlığı 4,3-5. Kristal yapısı ortorombiktir. 

Kullanım Alanları:
Baryum sülfat piyasada Barit olarak bilinir. Başlıca baryum cev­heridir.

Baritin en çok kullanıldığı yerlerden biri boyalardır. Barit çinko sülfidle karıştırılın­ca  “litopon”  denen beyaz boya elde edilir. Yağlı boyalarda kullanılır, sanatçıların kullanıdığı yağlıboyalarda titanyum beyaz pigmentle karıştırılır. Fotoğrafcılıkta bazı fotoğraf kağıt kaplamalarda kullanılır, kağıt parlatmada kullanılır.

Barit arı haldeyken ya renksizdir, ya da beyaza, sa­rıya ve kırmızıya çalar. Bir toprak mineraline göre oldukça ağırdır. Adı “ağır” anlamına gelir.

Barit kullanımı genel olarak üçe ayrılarak incelenir: Sondajlık (%90), kimyasal (%7) ve dolgu malzemesi (%3).

Ağır çimento olarak kullanılan barit ezildikten sonra elenerek aynı büyüklüğe getirilir. Baritin çoğu öğütülerek sanayi ürünlerinde katkı malzemesi olarak ya da petrol veya doğalgaz kuyularını açarken ağırlık yapan katkı malzemesi olarak kullanılır.

Yakıldığında alevi yeşil ışık yayarlar; bu özelliğinden dolayı piroteknik (havai fişek gibi renk veren uygulamar) formullerde kullanılır.

Polipropilen ve polistiren plastiklerde dolgu maddesi olarak kullanılır, asitlik ve alkali direncini artırır ve donukluk etkisi verir.

Barit kâğıt yapımında da kullanılır.

Her ne kadar baritin içinde ağır metal olan baryum bulunsa da , baryumun yüksek çözünürlüğü nedeniyle birçok hükümet  tarafında toksik maddeler arasında sayılmaz.