Top
Kimyasal Özellikleri

Tanım

: Beyaz-sarımsı waxımsı hamur/katı

Kimyasal Yapısı  

: Katyonik yüzey aktif

Özellikleri

: Deterjan endüstrisi için katyonik yüzey aktiftir. Sıcak suda dağılabilirdir. İzopropanol kokuludur, izopropanol’de çözünür.

Depolama ve Elleme (İşleme)
Erimiş ürünün depolama sıcaklığı 50-55 oC olmalıdır. Sıvı ürünlerin uzun süreli depolanması için sıcaklık 55 oC’yi geçmemelidir. Yüksek sıcaklıklar renk kaybına ve solvent kaybına önderlik eder. Ürünü sıvı olarak saklamak tekrar tekrar ayar yapılmasına ve eritilmesine izin verilmesinden daha iyidir. Paslanmaz çelik konteynerlar veya çelik konteynerlar (kauçuk astarlı) uygundur.

Doku yumuşatıcılarda kullanımı: Doku yumuşatıcılar için katyonik yüzey aktiftir.

  • Dokular üzerinde çok iyi bir yumuşatma etkisi vardır.
  • Tekrar ıslatılabilirlik özelliği iyidir.
  • Biyolojik olarak bozunabilir (indirgenebilir)’dir.
  • % 5 – 20 arası konsantrasyonlarda kullanılabilir.