Top

Genel Bilgi
Kimyasal formülü C9H11NaO3S olan toz ve berrak görünümlü higroskobik sıvı formunda bir kimyasaldır.

Üretim ve Reaksiyonları
Kümen ticari üretimi propilen ile benzen içinde Friedel-Crafts alkilasyonu gereğince üretilmektedir.Kümen üretici benzen için küresel talebinin yaklaşık % 20 sini oluşturmaktadır. Sodyum sülfonatların uygun şartlarda kümen ile etkileşim ve reaksiyonlarıyla oluşabilmektedir.

Kullanım Alanı
Deterjan yapımında  % 0,5 -5  oranlarında ara faz çözücü olarak,bulaşık makinesi deterjanlarında ve sıvı deterjanlarda çözücü ve viskozite düzenleyici olarak kullanılmaktadır.