Top
Görünümü  :  Beyaz granül yapıda
Kimyasal Formülü  : Na2S
Ambalaj Şekli    : 25 Kg torbalarda


Tanımı ve Kullanım Alanları 
Nötür sodyum sülfür NaS ve asit sodyum sülfür Na HS, kükürtlü hidrojenin sodyum hidrokside etkimesi ile meydana gelir. Kükürt ile ısıtılınca, suni kükürt banyolarının hazırlanmasında kullanılan polisülfürleri verir. Zırnık deri sektöründe yoğun olarak kullanılan bir hammaddedir.