Top
Görünümü : Keskin kokulu sarı renkli
Kimyasal Adı : Sodium Hypochloridet
Kimyasal Formülü : ClONa
Ambalaj Şekli : Bidon, İbc,Tanker

Tanımı ve Kullanım Alanları

Sodyum Hipoklorit sanayide çoğunlukla doymuş tuz çözeltisinin elektrolizi yoluyla üretilir. Kimi zaman da erimiş sodyum klorürden elde edilir.
Klor ve bileşikleri kâğıt ve dokuma sanayinde ağartma işlemlerinde ve kent içme sularının dezenfekte edilmesinde kullanılır. Ayrıca evlerde
kullanılan ağartıcıların, mikrop öldürücülerin, çok sayıda organik ve inorganik maddelerin üretilmesinde yararlanılır. Klorlu eriticilerden, plastik maddelerin, elastomerlerin (yapay kauçuk) üretiminde yararlanılır.